Activiteiten

Bezoek aan EU Brussel

Op 13 en 14 november organiseren we een tweedaagse reis voor journalisten naar Brussel. Aan bod komen onder meer de bankenunie, de economische agenda van de EU en het toezicht op de financiële sector en het toezicht op de overheidsfinanciën van de lidstaten. Ook spreken we over nieuwe regelgeving zoals Solvency II (verzekeraars), Iorp (pensioenfondsen) en Sepa/IBAN. We vertrekken op dinsdagavond 12 november naar Brussel en komen donderdagmiddag 14 november terug.

Locatie: Brussel
Dagvoorzitter:

Programma

Dag 1: Dinsdag 12 november 2013

20 uur (ongeveer)

vertrek uit Amsterdam

Dag 2: Woensdag 13 november 2013

9-10.30

Jo Vandercappellen - Overzicht van de activiteiten die de EU op financieel terrein ontplooit in zowel toezicht op de financiële sector als op de nationale overheden.

10.45-11.30

Stephan Ryan - Regelgeving voor verzekeraars (Solvency II) en pensioenfondsen (IORP)

11.45-12.45

Roxane Romme, Silvia Kersemakers - Single Euro Payments Area en IBAN.

13-14

Lunch

14-15.30

Persconferentie Rehn en Barroso over Europees Semester 2014

15.45-17

Carina Carrillo Loeda e.a. - Bankenunie

19

diner

Dag 3: Donderdag 14 november 2013

9.30-10.45

Angela d'Elia - Two pack en procedure bij tekorten nationale overheden

11-12.30

Heribert Lange - Landenspecifieke aanbevelingen