Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Activiteiten

Workshop Prinsjesdag

De collegeleden Kees Vendrik en Arno Visser van de Algemene Rekenkamer geven een ochtend lang uitleg over de Rijksbegroting. Ook inhoudelijk specialisten van de Rekenkamer zijn aanwezig. We kijken naar de hardheid van de cijfers die bij de nieuwsfeiten rond Prinsjesdag horen en zoeken naar ander nieuws in de overheidsfinanciën.

Dit is een erg praktisch ingestoken ochtend die moet leiden tot ideeën voor nieuwe verhalen. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Kosten bedragen 55 euro, inclusief btw.

Locatie: Den Haag, Algemene Rekenkamer
Dagvoorzitter:

Programma

Vrijdag 19 september 2014:

9-10.30

Plenaire inleiding door Kees Vendrik en Arno Visser over onder meer het nieuws dat journalisten hebben 'gemist'. De relatie met vorige begrotingen. Wat zie je in Miljoenennota, MEV, Rijksbegroting en wat niet? Welke verschuivingen vallen op? Hoe verhouden de gegevens in de rijksbegroting zich t.o.v. Europese afspraken. Parlementair budgetrecht. En alles wat de deelnemers verder aan de orde willen stellen.

10.30-10.45

koffie

10.45-12.15

Twee aparte sessies (tegelijkertijd)

Arno Visser en specialisten Rekenkamer over decentralisaties taken naar gemeenten en wat daarvan zichtbaar is in de Rijksbegroting en Gemeentefonds, begroting SZW; verschuivingen op de begrotingen Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en OS en Defensie.

Kees Vendrik en specialisten Rekenkamer over begroting VWS en budgettair kader Zorg; begroting OCW en doorwerking van het Onderwijsakkoord.

12.15-12.30

plenaire afsluiting

12.30-13.30

lunch