Activiteiten

Masterclass Internationale Belastingconcurrentie

Op deze Masterclass gaan we in op de belastingheffing voor bedrijven die in meerdere landen actief zijn. Waar is een bedrijf belastingplichtig en welke mogelijkheden zijn er om de belastingdruk te verminderen door te schuiven met geldstromen (ontwijking)? De Masterclass duurt de hele dag. Deelname kost 200 euro exclusief btw.

Locatie: Club Panama, Amsterdam
Dagvoorzitter: Christiaan Vos

Programma

Donderdag 16 juni 2016:

9-9.10

Welkom

9.10-9.30

Historisch en moreel kader van belastingconcurrentie tussen staten

Christiaan Vos, fiscalist en filosoof, docent ethiek en methodologie van belastingheffing Universiteit van Amsterdam

De ontstaansgeschiedenis van belastingconcurrentie en –ontwijking vanaf de League of Nations tot aan het begin van de globaliseringsgolf (jaren negentig). Welke economische en morele beslissingen speelden hierin een rol? Uitleg van het belangrijke begrip ‘vaste inrichting’

9.30-10.30

Juridische en institutionele kaders van internationale belasting

Anna Gunn, Universiteit Leiden

De ontwikkeling van de juridische en institutionele kaders van internationale belastingplanning vanaf begin jaren negentig. Over de invloed van de globaliseringsgolf, rule of law, (verboden) staatssteun en antimisbruikbepalingen.

10.30-10.45

koffie

10.45-11.15

IBFD voor journalisten

Victor van Kommer (board member IBFD) en Willemijn Giannotten (informatiespecialist IBFD)

Uitleg over de wijze waarop journalisten gebruik kunnen maken van de kennis, het platform en het archief van IBFD.

11.15-12.15

De techniek van belastingroutes en -structuren

Paul de Haan, IBFD-associate, oud-PwC

Hoe zitten ontwijkingsroutes en fiscale structuren in elkaar en wat is de rol van kernbegrippen als intellectueel eigendom, transfer pricing en arms length principle?

12.15-13

gezamenlijke lunch

13-14

De rulingpraktijk in Nederland: afspraken tussen bedrijven en fiscus

Pieterbas Plasman, vaktechnisch coördinator APA/ATR team Rotterdam

Hoe komen rulings tot stand? Wat kunnen bedrijven afspreken met de belastingdienst (en wat niet)? En welke ontwikkelingen worden verwacht voor de toekomst?

14-15

Toekomst van belastingconcurrentie en -ontwijking

Jan van de Streek, Loyens en Loeff, hoogleraar fiscaal concernrecht

Wat behelzen de voorstellen van onder meer OESO (BEPS) en wat gebeurt er in de code-of-conduct groep? De stand van zaken rondom de voorstellen van de Europese Commissie voor een Europese winstbelasting  (CCCTB of CCTB).

15-15.30

koffie

15.30-16.45

Het perspectief van multinationals

Theo Keijzer, voormalig vice president tax policy Shell, lid Platform Tax Good Governance namens de International Chamber of Commerce (ICC)

Hoe kijken multinationals aan tegen de ontwikkelingen en de discussie omtrent belastingconcurrentie?

16.45

afsluitende borrel