Activiteiten

Masterclass de Kloof

In deze masterclass gaan we in op de tweedeling in de maatschappij. Is die er echt? Welke bewijzen zijn ervoor, hoe moeten we de cijfers op dit gebied interpreteren. We kijken naar de tweedeling in de arbeidsmarkt en op de huizenmarkt en de globaliserings- en inkomenskloof. Deelname kost 175 euro, exclusief btw.

Locatie: CBS, Den Haag
Dagvoorzitter:

Programma

Woensdag 15 februari 2017:

9.30-11

Peter Hein van Mulligen en Jan Latten, CBS

Inleiding in de cijfers. Welke cijfers zijn er over de tweedeling en hoe moet je die interpreteren?

11-11.15

pauze

11.15-12.30

Koen Caminada, Universiteit Leiden

De kloof in inkomen en vermogen en het nivelleringsbeleid.

12.30-13.15

gezamenlijke lunch

13.15-14

Marieke Blom, ING

NL-VS, en waarom de kloof toch niet meevalt

14-14.45

Josse de Voogd, zelfstandig electoraal geograaf

De politieke effecten van de tweedeling

14.45-15

pauze

15-16

Ton Wilthagen, Universiteit Tilburg

Tweedeling op de arbeidsmarkt. Flex versus vast, wetgeving en toekomstige arbeidsmarkt.

16-17

Jacques van den Broek en Marjolein ten Hoonte, Randstad

De visie van het bedrijfsleven op de kloof

17

afsluitende borrel