Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Activiteiten

Masterclass Gemeentefinanciën

Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart) leggen we de gemeentelijke financiën onder de loep. Hoe kun je daar als journalist je weg in vinden? Wat hebben decentralisatie van het sociale domein en opschonen van de grondposities voor effect gehad op de financiële huishouding? Hoe staat het met de goedkeuring door de accountant - in 2016 had de helft van de gemeenten geen tijdig goedgekeurde jaarrekening. En hoe werkt het nieuwe regeerakkoord door in de gemeentelijke financiën? Deelname kost €175, excusief btw.

Locatie: VNG, Den Haag
Dagvoorzitter:

Programma

Dinsdag 16 januari 2018:

9.30-11

Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden Rijksuniversiteit Groningen en directeur onderzoekscentrum Coelo.

Algemene inleiding. Over de geldstromen tussen gemeente en Rijk, gemeentefonds en de relatie met de begroting van het Rijk, en de eigen inkomstenbron van gemeenten.

11-11.15

pauze

11.15-12.15

Jan van der Lei, senior beleidsmedewerker financiën VNG

De financiële conditie van gemeenten. Hoe staan gemeenten er financieel voor nu de recessie achter de rug is en hoe beoordeel je de gezondheid van de gemeentefinanciën?

12.15-13.15

gezamenlijke lunch

13.15-14.15

Paul Hofstra, directeur Rekenkamer Rotterdam

Hoe vind je je weg in de gemeentelijke financiën? Wat zijn de 'red flags? De relatie tussen begroting, bestuursrapportages en jaarrekening.

14.15-15.15

Fokke Gietema, ministerie van Binnenlandse Zaken

Over hoe verschillend gemeenten de decentralisatie van het sociaal domein hebben aangepakt (en hoe verschillend dat financieel uitpakt).

15.15-15.30

pauze

15.30-16.45

Detlev Cziesso, wethouder financiën gemeente Apeldoorn en lid werkgroep Financiën VNG

De gemeentelijke financiën in de praktijk. Wat hebben decentralisatie en opschonen van de grondpositie betekend voor de financiële huishouding? En wat worden de thema's in de komende periode?