Activiteiten

Masterclass Financiering Energietransitie

De energietransitie is een grote financiële opgave. Hoe groot precies? Hoe financieren we de transitie en wie betaalt er? Wat zijn de gevolgen voor bedrijven, beleggers, de financiële markten en het toezicht? Over deze thema’s gaat de Masterclass Financiering Energietransitie op 16 mei. Deelname kost 175 euro (excl. btw).

 

Locatie: Planbureau voor de leefomgeving, Den Haag
Dagvoorzitter: Esther van Rijswijk

Programma

Woensdag 16 mei 2018:

9-9.30

inloop en opening

9.30-10.45

Paul Koutstaal, senior onderzoeker en afdelingshoofd energie en klimaat Planbureau voor de leefomgeving
De financiële opgave: wat zijn de kosten van de transitie? Inclusief kostensoorten en financieringsbronnen en de gevolgen voor herverdeling.

10.45-11

pauze

11-12

Simon Zadek, UN Environment Enquiry, Adviseur G20

Framework om vanuit financieel perspectief naar de transitie te kijken: ’10 Things every financial journalist should know about the transition’.

12-13

gezamenlijke lunch

13-13.45

Reinier Gerrits, Hoofd Energie en Klimaat, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de transitie zijn grote investeringen nodig. Hoe gaat de chemische industrie daarmee om?

13.45-14.30

Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, NVDE
Wat is nodig om te komen tot duurzame businesscases, met aandacht voor innovatie, kostenreductie en eerlijke prijzen voor fossiele energie

14.30-15.30

Julia van Huizen, beleidsmedewerker klimaatrisico’s en duurzame financiering, DNB
Risico’s voor de financiële sector. Over de gevolgen van stranded assets, groene bubbles en – meer - natuurrampen voor toezicht en verslaglegging.

15.30-15.45

pauze

15.45-16.45

Erik van de Brake, hoofd infrastructuur vermogensbeheerder PGGM 
De kansen voor beleggers. Zowel op het gebied van de grote infrastructurele investeringen die nodig zijn, als binnen portefeuilles. Hoe beleg je in een door transitie veranderende en onzekere wereld?

 

16.45

afsluitende borrel