Activiteiten

Masterclass Overheidsfinanciën

Locatie: Algemene Rekenkamer, Den Haag
Dagvoorzitter: Kees Boonman

Programma

Dinsdag 6 september 2011:

9.00-10.30

Coen Teulings, directeur Centraal Planbureau

De Macro-Economische Verkenning

 

10.30-10.45

koffie

10.45-12

Peter van den Berg, directeur begrotingszaken, ministerie van Financiën

Hoe komt de Rijksbegroting tot stand: het proces

12.00-13.00

lunch

13.00-14.00

Flip de Kam, honorair hoogleraar economie van de publieke sector Groningen

De Rijksbegroting: effecten op gemeenten

14.00-15.00

Kees Vendrik, collegelid Algemene Rekenkamer en oud-Tweede Kamerlid

Door de cijfers heen lezen

15.00-15.15

koffie

15.15-16.45

Bas Jacobs, hoogleraar publieke financiën Erasmus

De werkelijkheid achter de Rijksbegroting

16.45

borrel